Sản phẩm

Sắp xếp theo:
Video
Xe máy điện Zoomer T63
Giá thị trường 16.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 14.000.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
55-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 9.900.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Yamaha
Động cơ
300W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng Ninebot One A1
Giá thị trường 7.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 6.700.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
15km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng NineBot Mini
Giá thị trường 10.800.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 8.800.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
16km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 15.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 11.800.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Viper
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 9.000.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda PrinZ
Giá thị trường 22.000.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 21.000.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda Vsun V3
Giá thị trường 25.000.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 20.000.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
40-60km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Xman Z82 số lùi
Giá thị trường 21.800.000 VNĐ
Giá khuyến mãi 11.900.000 VNĐ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
60km/h
Xem chi tiết