Inventory

Sắp xếp theo:
Video
Xe máy điện Jeek Aima Suzika nhập khẩu
Giá thị trường 23.000.000đ
Giá khuyến mãi 17.000.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1800W
Tốc độ tối đa
60km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Zoomer Aima
Giá thị trường 16.500.000đ
Giá khuyến mãi 14.000.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
55-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000đ
Giá khuyến mãi 9.900.000đ
Hãng sản xuất
Yamaha
Động cơ
300W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng Ninebot One A1
Giá thị trường 7.500.000đ
Giá khuyến mãi 6.700.000đ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
15km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng NineBot Mini
Giá thị trường 10.800.000đ
Giá khuyến mãi 8.800.000đ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
16km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 15.500.000đ
Giá khuyến mãi 11.800.000đ
Hãng sản xuất
Viper
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000đ
Giá khuyến mãi 9.000.000đ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda PrinZ
Giá thị trường 22.000.000đ
Giá khuyến mãi 21.000.000đ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda Vsun V3
Giá thị trường 25.000.000đ
Giá khuyến mãi 20.000.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
40-60km/h
Xem chi tiết