Sản phẩm

40 Xe đang bán

Sắp xếp theo:
Video
Xe máy điện Jeek Aima Suzika nhập khẩu
Giá thị trường 23.000.000đ
Giá khuyến mãi 17.000.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1800W
Tốc độ tối đa
60km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Zoomer Aima
Giá thị trường 16.500.000đ
Giá khuyến mãi 14.000.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
55-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000đ
Giá khuyến mãi 9.900.000đ
Hãng sản xuất
Yamaha
Động cơ
300W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng Ninebot One A1
Giá thị trường 7.500.000đ
Giá khuyến mãi 6.700.000đ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
15km/h
Xem chi tiết
Video
Xe cân bằng NineBot Mini
Giá thị trường 10.800.000đ
Giá khuyến mãi 8.800.000đ
Hãng sản xuất
Xiaomi
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
16km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 15.500.000đ
Giá khuyến mãi 11.800.000đ
Hãng sản xuất
Viper
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 12.500.000đ
Giá khuyến mãi 9.000.000đ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda PrinZ
Giá thị trường 22.000.000đ
Giá khuyến mãi 21.000.000đ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Honda Vsun V3
Giá thị trường 25.000.000đ
Giá khuyến mãi 20.000.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
40-60km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Xman Z82 số lùi
Giá thị trường 21.800.000đ
Giá khuyến mãi 11.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 20.000.000đ
Giá khuyến mãi 15.000.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
35-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 11.500.000đ
Giá khuyến mãi 10.500.000đ
Hãng sản xuất
Nijia
Động cơ
800W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 18.000.000đ
Giá khuyến mãi 15.500.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Milan 2S Aima
Giá thị trường 14.000.000đ
Giá khuyến mãi 13.000.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
500W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Xmen Z82 số lùi ô tô
Giá thị trường 16.000.000đ
Giá khuyến mãi 11.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
55-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 13.500.000đ
Giá khuyến mãi 12.500.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
500W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 8.000.000đ
Giá khuyến mãi 4.800.000đ
Hãng sản xuất
Nhập khẩu nguyên chiếc
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
10km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 7.700.000đ
Giá khuyến mãi 3.800.000đ
Hãng sản xuất
Nhập khẩu nguyên chiếc
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
15km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 7.800.000đ
Giá khuyến mãi 4.500.000đ
Hãng sản xuất
Nhập khẩu nguyên chiếc
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
15km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 4.500.000đ
Giá khuyến mãi 2.900.000đ
Hãng sản xuất
Nhập khẩu nguyên chiếc
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
10km/h
Xem chi tiết
Video
Xe đạp điện Suzika D1
Giá thị trường 17.000.000đ
Giá khuyến mãi 12.000.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 10.500.000đ
Giá khuyến mãi 7.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
500W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 10.500.000đ
Giá khuyến mãi 9.700.000đ
Hãng sản xuất
Honda
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
40km
Xem chi tiết
Giá thị trường 8.500.000đ
Giá khuyến mãi 7.000.000đ
Hãng sản xuất
Giant
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
25-30km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 15.000.000đ
Giá khuyến mãi 13.500.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện M133S Plus+
Giá thị trường 16.000.000đ
Giá khuyến mãi 13.000.000đ
Hãng sản xuất
Giant
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 16.000.000đ
Giá khuyến mãi 10.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 21.000.000đ
Giá khuyến mãi 16.800.000đ
Hãng sản xuất
Aima
Động cơ
1500W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 30.000.000đ
Giá khuyến mãi 21.000.000đ
Hãng sản xuất
Yadea
Động cơ
1800W
Tốc độ tối đa
55-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 18.500.000đ
Giá khuyến mãi 13.800.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1200W
Tốc độ tối đa
60km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Xmen Z81
Giá thị trường 14.500.000đ
Giá khuyến mãi 11.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện M133 S6
Giá thị trường 16.000.000đ
Giá khuyến mãi 9.900.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 16.500.000đ
Giá khuyến mãi 12.800.000đ
Hãng sản xuất
Viper
Động cơ
500W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 18.000.000đ
Giá khuyến mãi 15.000.000đ
Hãng sản xuất
Viper
Động cơ
500W
Tốc độ tối đa
40-50km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Gopro Suzika
Giá thị trường 15.000.000đ
Giá khuyến mãi 12.800.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
1800W
Tốc độ tối đa
80km/h
Xem chi tiết
Video
Xe máy điện Lyva 2016
Giá thị trường 15.000.000đ
Giá khuyến mãi 12.000.000đ
Hãng sản xuất
Lyva
Động cơ
1000W
Tốc độ tối đa
50-55km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 7.500.000đ
Giá khuyến mãi 3.500.000đ
Hãng sản xuất
Nhập khẩu nguyên chiếc
Động cơ
700W
Tốc độ tối đa
10km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 14.000.000đ
Giá khuyến mãi 13.500.000đ
Hãng sản xuất
Suzika
Động cơ
3 pha
Tốc độ tối đa
40-60km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 14.800.000đ
Giá khuyến mãi 11.400.000đ
Hãng sản xuất
Bridgestone
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Giá thị trường 14.800.000đ
Giá khuyến mãi 11.400.000đ
Hãng sản xuất
Bridgestone
Động cơ
350W
Tốc độ tối đa
35km/h
Xem chi tiết
Xem tất cả